Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1812

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Oczekiwana długość życia. (3)
(
t.zw. ziemskie raje)

Przypatrzmy się teraz jak wygląda sytuacja w t.zw. 'rajach na ziemi', czyli legendarnych wyspach tropikalnych. Zamieszczam tu także Australię i Nową Zelandię, oba kraje zajmują dobre pozycje na liście światowej, choć różnica miedzy nimi na niekorzyść Nowej  Zelandii nie jest jasna wymaga osobnej analizy. 
Zastraszająco wyglądają natomiast te inne 'ziemskie raje'. Prawie wszystkie wysepki Pacyfiku, a także Karaibów odznaczają się krótkim oczekiwanym czasem życia, co przede wszystkim związane jest pewnie z niskimi dochodami narodowymi i marnym stanem lecznictwa. Dochodzi do tego wzrastająca nieruchliwość mieszkańców (telewizja!) i ogólny marazm społeczny. Stąd olbrzymia emigracja do krajów kontynentalnych i Nowej Zelandii, ale to już inna historia. 
Pocieszające jest to, że prawie we wszystkich tych kraikach sytuacja się poprawia. 
.

kraj

pozycja
2005
lat 
życia
pozycja
2007
lat
życia
różnica
Nowa Zelandia 33 78,66 31 78,96 +0,30
Australia 8 80,39 8 80,62 +0,23
Kiribati 174 61.71 172 62,45 +0,74
Vanuatu 170 62,49 167 63,22 +0,73
Bahama 154 65,54 159 65,65 +0,11
Polinezja Fr. 68 75,90 64 76,31 +0,41

 
Pewnym zaskoczeniem są dane dotyczące Iraku i Iranu. Przy nienajgorszym wskaźniku czasu życia, stosunkowo wysoka poprawa. Na ostateczna ocenę trzeba jednak poczekać do uregulowania konfliktów społecznych i religijnych.

Irak 143 68,70 142 69,31 +0,61
Iran 132 69,97 130 70,56 +0,59

 
Przerażająco przedstawia się sytuacja w większości afrykańskich krajów postkolonialnych. Przedstawiam tylko trzy kraje bliskie końca listy światowej. Oczekiwany czas życia mieszkańców jest tam porównywalny z podobnymi danymi dotyczącymi europejskiego średniowiecza i ... neolitu. Co z tego wyniknie, to się okaże niedługo.
(wyniki dotyczące poprawy sytuacji w Botswanie mogą być skutkiem niedociągnięć statystyki.)

Botswana 226 33,87 195 50,58 +16,71
Swaziland 225 35,65 222 32,23 -3,42
Angola 224 36,61 221 37,63 +1,02

Uderza fakt, że we wszystkich prawie krajach kobiety żyją przeciętnie o pięć lat dłużej od mężczyzn (w Rosji nawet ponad 10 lat). .Jest to okropna niesprawiedliwość biologiczna i społeczna i trzeba będzie temu jakoś zaradzić. Odpowiedzialne czynniki powinny wystąpić do ONZ i UE o zajęcie się tą sprawą przez odpowiednie akty prawne i mechanizmy wykonawcze (wydłużanie lub skracanie życia, wedle potrzeby, to ostatnie byłoby pewnie prostsze..)

(notka poprzednia)

[QZE02::086];[QEP54::025];[QCB14::043]
No 1812; 15.9.2007

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.55

  Site Meter