Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1811

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Oczekiwana długość życia. (2)
(nasi sąsiedzi)

A wśród naszych sąsiadów wyglądamy wyjątkowo dobrze pod względem oczekiwanej długości życia. Nasza pozycja na liście światowej wzrosła o dziewięć miejsc, ale wszyscy inni także 'się wznieśli' o kilka miejsc, za wyjątkiem Rosji (spadek o dziewięć miejsc) i Słowacji (spadek o trzy miejsca). Sytuacja w byłej Rosji Radzieckiej jest niezwykle niepokojąca. Eksperyment socjalny rozpoczęty z takim rozmachem załamał się, rzec w tym, że zbyt późno powodując olbrzymie straty moralne. Bo w tym chyba tkwi przyczyna. Ludzie gotowi są znosić głód i cierpienia, kiedy widzą jakiś sens życia. Psychiczna beznadzieja odbiera moce życiowe, i to chyba zaszło w Rosji. Kiedy się tego to mocarstwo wywlecze? Niewątpliwie II Wojna Światowa spowodowało, że kolos rozsypał się tak późno. 

kraj

pozycja
2005
lat 
życia
pozycja
2007
lat
życia
różnica
Polska 85 74,41 76 75,19 +0,78
Szwecja 7 80.40 7 80,63 +0,23
Niemcy 34 78,65 32 78,95 +0,30
Czechy 66 76.02 62 76,42 +0,40
Słowacja 80 74,95 83 74.50 -0.45
Ukraina 150 66,85 148 67,88 +1.03
Białoruś 142 68,72 139 70,05 +1,33
Rosja 148 67,10 157 65,87 -1,23
Litwa 89 73,97 87 74,44 +0,47
Łotwa 122 71,05 120 71,60 +0,55
Estonia 113 71,77 112 72,30 +0,53

Trzeba zauważyć, że w byłych republikach radzieckich tendencji ujemnych nie ma. Tam zapewne rozpad Związku Radzieckiego, uzyskanie niepodległości wzmocniło właśnie te życiowe moce. 
Sytuacja Słowacji jest dla mnie niejasna.

(notka następna)
(notka poprzednia)

[QZE02::085;[QEP54::025];[QCB14::043]
No 1811; 14.9.2007

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.55

  Site Meter