Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1810

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Oczekiwana długość życia. (1)

Jeżeli przyjąć, że długość życia jest najlepszym wskaźnikiem jakości życia, to nasz świat, mimo wszystko, staje się lepszy. Jeśli czas życia przedłuża się, oznacza to, że ludziom chce się żyć i mają do tego materialne i duchowe podstawy, 
Porównałem wyniki analiz długości życia za lata 2005 i 2007 w ponad dwustu dwudziestu krajach. W skali światowej w przeciągu ostatnich dwóch lat średnia oczekiwana długość życia w chwili urodzin wzrosła o półtora roku (ściśle o 1,49 - z 64,33 do 65,82 lat), przy tym wzrost ten dał się zaobserwować prawie we wszystkich krajach świata. Bzdurnie to brzmi, ale w skali światowej to prawie dziesięć miliardów lat, dwukrotnie więcej niż czas istnienia Ziemi!
Są jednak dwa znaczące wyjątki, i siedem mniej znaczących w skali światowej, gdzie nastąpił spadek czasu życia. 
Oczekiwany czas życia spadł w Rosji o prawie dwa lata (1,92) i w Południowej Afryce o prawie rok (0,82). To są dane wręcz wstrząsające jeśli wziąć pod uwagę historię tych krajów, ich rolę w światowej społeczności i ich aspiracje polityczne. Spadł też nieznacznie czas życia na Kubie, w Słowacji, Urugwaju, Gwinei, Namibii, i bardzo mocno w Swazilandii i na Arubie (aż o kilka procent).

kraj

pozycja
2005
lat 
życia
pozycja
2007
lat
życia
Polska 85 74,41 76 75,19
Świat   64,33   65,82

Trzeba przyznać, że rekordowe kraje w długości życia wymienieni poniżej zdumiewają swym charakterem. Andorra, zakopiańska mieścina w Pirenejach wygrywa ze straszliwie przeludnionymi Macau i Hong Kongiem, ludną Japonią, z którymi z kolei współzawodniczy pustawa Szwecja.. Nie ma w tym sensu, a jednak jakiś musi być..

Andorra 1 83,51 1 83,52
Macau 2 82,03 2 82,27
Japonia 6 81,15 3 82,02
Hong Kong 5 81,39 6 81.68
Szwecja 7 80.4 7 80,63

(notka nast.)

 [QZE02::084];[QEP54::025];[QCB14::043]
No 1810; 12.9.2007

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.55

  Site Meter