Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1809
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXIV)

.

Doskonałość / Excellence

 

 "Jesteśmy tym, co najczęściej robimy.  
Doskonałość więc to nie czyn, ale nawyk"
 "We are what we repeatedly do.
Excellence, then, is not an act but a habit."
 Arystoteles / Aristotle
 "Kimkolwiek jestem i cokolwiek robię,
pewna forma doskonałości jest w moim zasięgu."
"Whoever I am, or whatever I am doing,
some kind of excellence is within my reach."
John W. Gardner 
 "Prawdziwa doskonałość i pokora to nie są rzeczy sprzeczne ze sobą; wprost przeciwnie, to są bliźniacze siostry."
"Real excellence and humility are not incompatible 
one with the other; on the contrary, they are twin sisters."
 Jean Baptiste Lacordaire
 "Życie to jak sztuka teatralna: 
nie długość, lecz doskonałość gry jest istotna."
"Life's like a play: it's not the length,
but the excellence of the acting that matters."
 Seneka / Seneca

[QZE02::081];[QEP53::199]
No 1809; 11.9.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter