Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1804
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXIII)

.

 Bernard Baruch

 (1870 - 1965)


 
 "Każdy ma prawo mieć swoją opinię, 
ale nikt nie ma prawa nie być w zgodzie z faktami."
"Every man has a right to his opinion, 
but no man has a right to be wrong in his facts."

 
 "Dla mnie wiek starczy to zawsze o
piętnaście lat więcej niż mój wiek."
"To me, old age is always fifteen years older than I am."

 
 "Sztuka życia polega nie na tym, by usuwać, 
ale by współżyć z trudnościami."
 "The art of living lies not in eliminating 
but in growing with troubles."

 
 "Stare książki, które przestały służyć, nie powinno się porzucać, tak samo jak starych przyjaciół, 
którzy przestali sprawiać przyjemność."
"Old books that have ceased to be of service 
should no more be abandoned than should 
old friends who have ceased to give pleasure."

[QZM02::053];[QEP53::199]
No 1804; 2.9.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter