Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1800

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

   

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Dziura w mózgu.

Wyobraźmy sobie, jak zbaranieli doktorzy, kiedy po prześwietleniu normalnie zachowującego się pacjenta okazało się, że większość czaszki wypełniona jest płynem. Czterdziestoczteroletni pacjent zgłosił się do szpitala w Marsylii narzekając na pewną niesprawność lewej nogi. Okazało się, że ma ciężkie wodogłowie - Mózg, który zwykle wypełnia czaszkę (rentgenogram 2), u niego stanowił cienką warstwę wyściełającą zaledwie ścianki czaszki (rtg 1). Płyn mózgowy normalnie omywa tkanki mózgowe, odżywia i zostaje odprowadzony do systemu cyrkulacyjnego. W tym przypadku po prostu uniemożliwiał rozrost mózgu.  

       

Najdziwniejsze jednak, że pacjent nie przejawiał żadnych niedolegliwości mózgowych, pracował jako urzędnik, a jego wskaźnik inteligencji (IQ) wynosił 0.75, czyli był w zakresie uważanym za normalny (dolna granica normalności). 
Wodogłowie spotyka się dosyć często u dzieci (około jeden przypadek na 1000 urodzeń). Po zastosowaniu odpowiednich zabiegów mogą one prowadzić mniej więcej normalne życie, jednak z licznymi powikłaniami chorobowymi, nie tylko na tle nerwowym. Nie leczone wodogłowie najczęściej jest śmiertelne. 
Ten przypadek można traktować jako dowód niezwykłej plastyczności mózgu człowieka. 

[QZE02::072];[QEP52::237]
No 1800; 29.8.2007

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.89

  Site Meter