Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok 1798; No xxxx
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXXII)

.

 Złość  / Anger

 

 "Niewiele osób potrafi dopatrzyć się geniusza w kimś, kto ich obraził."
"Few people can see genius in someone who has offended them."
 Robertson Davies
"Jeszcze nie było rozzłoszczonego człowieka, który by uznał, 
że jego złość jest nieuzasadniona."
 "There was never an angry man that thought his anger unjust."
 Św. Franciszek Salezy / St. Francis de Sales
"Jeżeli mała rzecz potrafi cię zezłościć, 
czy to nie świadczy o twoim wymiarze?"
 "If a small thing has the power to make you angry,
does that not indicate something about your size?"
 Sidney J. Harris
"Ci, którzy wojują z innymi, 
nie mogą utrzymać pokoju z samym sobą."
"Those who are at war with others 
are not at peace with themselves."
 William Hazlitt,
"Wszystko co irytuje nas u innych, 
prowadzić może do zrozumienia samych siebie."
"Everything that irritates us about others
can lead us to an understanding of ourselves."
 
Carl Jung 

[QZM02::0xx];[QEP53::144]
No 1798; 26.8.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter