Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1792

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...                                

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wdzięk patriotycznych sloganów.

"Jedno dziecko więcej, jeden więcej grób."
"Chowaj mniej dzieciaków, a więcej prosiaków."
"Dom się wali, krowa zabrana, jeśli aborcja poniechana."

Takie slogany, i 190 podobnych,  widniały na domach w całych Chinach od 1979, kiedy to wprowadzono surową politykę populacyjną. Trudno odmówić biologicznej racji, szczególnie temu pierwszemu sloganowi. Ale brutalność tych haseł uznała nawet sama Narodowa Komisja Planowania Populacji i Rodziny, kiedy to teraz, po 28 latach, spreparowano inne, mniej brutalne hasła, które maja zastąpić poprzednie, na przykład:

"Matka Ziemia jest zbyt zmęczona, by utrzymać więcej dzieci."
"I chłopcy, i dziewczynki, to serce rodziców."

A trzeba przyznać, że 28 lat trwająca brutalna polityka planowania rodziny przyniosła efekty. O ile dawniej rodzina liczyła sześciorga dzieci, obecnie przypada zaledwie 1,8 na rodzinę, więc poniżej utrzymania populacji na stałym poziomie. Spowodowała też niebezpieczne zachwianie równowagi między płciami jak dla społeczeństwa monogamicznego - z normalnej proporcji dla gatunku ludzkiego wynoszącej 100 dziewcząt na 104-7 chłopców, w Chinach 'rodzi się' 100 dziewcząt na 117 chłopców. Piszę 'rodzi się' z cudzysłowem, bo gatunek się nie zmienił w tym względzie, proporcje w momencie poczęcia są te same, ale dziewcząt się nie chce, dokonuje się wybiórczej aborcji lub po prostu uśmierca po urodzeniu. 
Interesujące jest prawo chińskie regulujące sprawy rodzinne. 
W miastach można mieć drugie dziecko, jeśli oboje rodzice pochodzą z rodzin jednodzietnych. Na wsi pozwala się na drugie dziecko, jeśli pierwsze było dziewczynką. Jednak wiele mniejszości narodowych ma prawo posiadania dwojga dzieci, a dla Tybetańczyków nie ma ograniczeń. 
Wynika z tego, że za kilka pokoleń mniejszości staną się większością, a grupą przodującą będą Tybetańczycy!

[QZE02::060];[QEP53::085]
No 1791; 19.8.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter