Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1790
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 ((ser. CLXXXI)

.

 Benjamin E. Mays

(1895 -


 "Tragedią w życiu nie jest nieosiągniecie celu.
Tragedią jest nie posiadanie celu do osiągnięcia."
"The tragedy in life doesn't lie in not reaching your goal. The tragedy lies in having no goal to reach."
" Nie jest rzeczą katastrofalną umrzeć nie spełniwszy marzeń,
ale napewno jest tragedią nie marzyć."
 "It isn't a calamity to die with dreams unfulfilled, but it is certainly a calamity not to dream."
 "Nie niepowodzenie, ale niskie dążenia są grzechem."
 "Not failure, but low aim is the sin."
 "Zakres, obwód życia nie może być jasno określony 
bez ustalenia  jego centrum."
"The circumference of life cannot be rightly drawn until the center is set." 

[QZM02::050];[QEP53::012]
No: 1790; w sieci:16.8.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter