Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1788

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco


Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Czemu miewamy seks?

Uczeni wykryli, że istnieje aż 237 na to powodów!
David Buss i Cindy Meston z Uniwersytetu w Austin, Teksas, przepytali prawie 2000 osób na ten temat i wykryli aż 237 powodów, które z grubsza podzielili na cztery grupy podstawowe i 13 bardziej szczegółowych. Odpowiedzi były czasem banalne, acz oczywiste: 'z nudów',  'dla promocji', ale także wzniosłe: 'by być bliżej Boga', 'poczuć swoją moc'.

      W grupie motywacji fizycznej autorzy wymieniają:
zredukowanie stresu (to dobre ćwiczenie);
dla przyjemności (to podniecające..);
dla wzbogacenia doświadczeń (ciekawe, jak to jest..);
ze względu na atrakcyjność partnera (to taki wspaniały tancerz/tancerka).

       Motywacje praktyczne:
pragnęłam/łem dziecka;
chciałem/łam zdobyć popularność;
dla zemsty - chciałem/łam zarazić chorobą weneryczną..

     Motywacje emocjonalna:
chciałem/łam znaleźć bratnią duszę;
chciałam/łem powiedzieć 'dziękuję'.

     Ze względu na poczucie niepewności, własnej wartości:
dla zwrócenia na siebie uwagi;
partner nalegał;
aby partner mnie nie porzucił.

Trzynastego nie doszukałem się, ale psycholodzy nie muszą być przecież matematykami..

[QZE02::057];[QEP53::032]
No 1788; 14.8.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter