Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1785

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Ewa Lipska

Sklepy zoologiczne

Sklepy zoologiczne.
Obóz internowanych
z mojego dzieciństwa.

Świnki morskie. Papugi.
Kanarki.
Chorowity zapach niewoli.
Trociny wydarzeń.

W domu wypluwałam depresję.
Kotka Antygona nie pokazała się więcej.
Łapki na myszy s
pod Verdun
i potem ciąg dalszy aż do Auschwitz.

Nie wiedziałam czym to się skończy
kiedy zgłaszałam się do życia.

Na ochotnika.

Pet shops

Pet shops
internment camps
from my childhood.

Guinea pigs. Parrots. Canaries.
The sickly odour of slavery.
Sawdust of events.

Once home I spat out my depression.
Cat Antigone did not show up any more.
Mouse traps from Verdun
and then the continuation until Auschwitz.

I did not know how this would end
when I applied for life
as a volunteer.  

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::048]; No 1785; 10.8.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter