Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1784
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 ((ser. CLXXX)

.

Sukces  /  Success

 

 "Wielu 'nieudaczników' to ludzie, którzy nie zdali sobie sprawy
 jak bliscy są sukcesu w momencie, kiedy się poddali."
"Many of life's failures are people who did not realize 
how close they were to success when they gave up."
 Thomas Alva Edison
 "Niepowodzenie to okazja do rozpoczęcia na nowo, 
bardziej inteligentnie."
"Failure is the opportunity to begin again more intelligently"
 Henry Ford
 "Jeśli zrobiłeś błędy, nawet poważne, masz zawsze szansę. 
Co nazywamy niepowodzeniem jest nie upadek, 
ale pozostawanie w upadku."
 "If you have made mistakes, even serious ones, 
there is always another chance for you.
What we call failure is not the falling down but the staying down."
 Mary Pickford
 "Zawsze przeżywasz upadki na drodze do sukcesu."
"You always pass failure on the way to success."
 Mickey Rooney

[QZM02::046];[QEP52::194]
No 1784; 9.8.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter