Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts   || ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1775
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 ((ser. CLXXIV)

.

 Antoni Czechow /  Anton Chekhov

(1860-1904)


 
 "Jeżeli przeciw jakiejś chorobie zaleca się wiele leków, 
oznacza to, że choroba jest nieuleczalna."
"When a lot of remedies are suggested for a disease,
that means it can't be cured."

 
 "Jeśli obawiasz się samotności, nie żeń się."
"If you are afraid of loneliness, don't marry."

 
 "Uniwersytet rozbudza wszystkie umiejętności, 
włącznie z nieumiejętnościami."
"The University brings out all abilities, including incapability."

  
W przyrodzie odpychająca gąsienica przekształca się w pięknego motyla. Z ludźmi jest na odwrót. 
Piękny motylek przekształca się w odpychającą gąsienicę."
"In nature, a repulsive caterpillar turns into a lovely butterfly.
But with human beings it is the other way around:
a lovely butterfly turns into a repulsive caterpillar."

 
"Krytycy są jak gzy, które przeszkadzają koniom w orce."
"Critics are like horse-flies which
hinder the horses in their plowing of the soil." 

[QZM02::0xx];[QEP52::194]
No: 1775; w sieci 29.7.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter