Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1771

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Stanisław Barańczak

Gdyby nie ludzie

Gdyby nie ludzie, gdyby nie istnieli
tak natrętnie, ze swoim łupieżem, paranoją,
wystrzępionymi spodniami, antysemityzmem,
kłopotami w pracy, trwałą ondulacją, skłonnością
do proszeń i zadyszki, gdyby wcale
nie trzeba ich było poznawać, przecierających zamglone
okulary, wycierających zamaszyście
buty straszne dziś błoto, ocierających
bezsilną łzę, gdyby nie otwierali przed każdym
tak od razu swoich otłuszczonych serc i wyszmelcowanych teczek
z przetartymi na zgięciach papierami chwileczkę
gdzie ja podziałem to zaświadczenie, gdyby
w ogóle ich nie było, tych zanadto
takich samych i nadmiernie
odmiennych światów z podwyższonym
ciśnieniem, z wygórowanymi
żądaniami panie musi pan mi pomóc, zbyt głośno
mówiących, zbyt naocznie
żywych, zbyt dotkliwie
ludzkich,

o ile łatwiej by się mówiło nic co ludzkie nie jest

If not for people

If not for people, if they did not exist,
all so pushy, with their dandruff, paranoia,
disreputable trousers, anti-Semitism,
problems at work, permanent waves, tendency
towards simplification and shortness of breath, if only
one did not at all have to know them, walking in wiping their misted
glasses with handkerchief, wiping vigorously
their boots dreadfully muddy today and wiping
a helpless tear, if they did not lay bare before all
their greasy hearts so readily and bootpolished briefcases
full of papers creased worn just a moment
where did I put that certificate, if only
they weren’t there at all, these too much
the same and so unduly
different worlds with the raised
blood pressure, with unreasonable
expectations sir you must help me, speaking
too loudly, too obviously
alive, so painfully
human,

how much easier then one could say nothing that is human is  

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::044];No: 1771; w sieci: 24.7.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter