Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1770
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXVIII)

.

 Henry Wadsworth Longfellow

 (1807-1882)


 "Na tym świecie człowiek musi być albo kowadłem, albo młotem."
"In this world a man must either be anvil or hammer."

 
 "Osądzamy siebie wedle tego, co naszym zdaniem, moglibyśmy zrobić, podczas gdy inni osądzają nas na podstawie tego, 
cośmy zrobili".
"We judge ourselves by what we feel capable of doing,
while others judge us by what we have already done."

 
 "Czasem więcej możemy nauczyć się z błędów człowieka, 
niż z jego cnót."
"Sometimes we may learn more from a man's errors
than from his virtues."

 
 "Gdybyśmy mogli znać tajną historię naszych wrogów, znaleźlibyśmy w życiu każdego człowieka dostatecznie wiele smutków i cierpień, aby rozbroić wszelką wrogość."
"If we could read the secret history of our enemies,
we would find in each person's life sorrow and suffering
enough to disarm all hostility."

[QZM02::043];[QEP48::076]
No: 1770; w sieci:21.7.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter