Seria cytatów / Citations ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1768

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Partyzancka desemityzacja.

"Dla Niemców obrzezanie było dowodem semickiego pochodzenia.
Tylko niepodważalnie czysty Arianin wyposażony w niekwestionowalne dokumenty mógł ujść egzekucji lub deportacji, kiedy brakło tego strategicznie ulokowanego kawałka skóry.

Pewnego dnia Pietia ('opiekun' z ramienia władz partyzanckich) wspomniał doktora, który się specjalizował w reperowaniu defektu obrzezania. Zdecydowałem się dowiedzieć, czy może rozwiązać mój problem i udałem się do jego tajnej kliniki. Operacja okazała się bardzo bolesna mimo lokalne znieczulenie. Jakże przeklinałem boski wynalazek penisa. Spędziłem tydzień po operacji w jego klinice gdzie przykładano mi lodowate kompresy na mój cierpiący organ. Doktor, miły człowiek, kazał mi wystrzegać się wszelkiego podniecającego czytania, zalecał, żeby w czasopismach czytać wyłącznie nekrologi. Powinienem pić tak mało, jak to tylko możliwe aby oddawać jak najmniej moczu. Rzucił okiem z uwielbieniem na wynik swojej roboty, na prawdę prawdziwie ariańsko wyglądający wyrostek. Nadszedł czas wyjmowania szwów. Zapukano do moich drzwi i wszedł asystent doktora: złotowłosy anioł o błękitnych oczach, czerwonych, w kształcie serduszka ustach, kształtnych piersiach sterczących spod luźnej bluzki...
'No, wyjmiemy te szwy', rzekła. 
Ale było już za późno. Mój przeklęty przyjaciel już zareagował na te atrakcje w naturalny sposób. Parę dni później nowy komplet szwów został usunięty, i sprawa była wreszcie załatwiona."


Partizan 'desemitization'.

"To the Germans, circumcision was proof of Semitic origin.
Only an irrefutably pure Aryan equipped with Impeccable documents could escape execution or deportation, once that strategically situated piece of skin was found to be missing.
One day Pletia
(caregiver on behalf of underground authorities) happened to mention a doctor who was specialising in repairing the effect of circumcision. I decided to see whether he could solve my problem, and went along to his secret clinic. The operation proved quite painful, despite a local anaesthetic. How I cursed the divine Invention of the penis. I spent a recuperation period of a week In the clinic, during which ice-cold compresses were applied to my suffering organ. The doctor, an amiable man, told me to avoid any stimulating reading matter; he suggested I study the obituaries In the newspapers. I should also drink as little as possible, to cut urination to a minimum. He cast an admiring glance at his work of art, a truly Aryan-looking appendage. The time came for the stitches to be removed. There was a knock at my door and the doctor's assistant entered my room: a golden-haired angel with blue eyes, red heart-shaped lips, shapely breasts protruding beneath her flimsy blouse...
"We'll get those stitches out,' she said.
But it was too late. My wretched friend had already reacted to those attractions in a natural fashion. Several days later, a fresh set of stitches was removed, and the job was over at last."

Źródło bibliograficzne podane zostanie po uzgodnieniu z osobami zaintersowanymi,
tymczasem traktować proszę jako ciekawostkę historyczną.

[QZE02::046];[QRE02::256]p61
No: 1768; w sieci:19.7.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter