Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1765
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 ((ser. CLXXVII)

.

Idea / Idee

 

 "Nie poświęcić się jakiejś idei,
to znaczy żyć jak mrówka, zamiast jak człowiek."
"Not to engage in the pursuit of ideas
is to live like ants instead of like men."
Mortimer Adler 
 "Kiedy mam jakąś ideę, 
przygaszam płomień, jakby to była mała  kuchenka spirytusowa. Wtedy następuje eksplozja, i to jest moja idea."
"When I have an idea, I turn down the flame,
as if it were a little alcohol stove, as low as it will go.
Then it explodes and that is my idea."
 Ernest Hemingway
 "Można się ostać armiom, 
ale nie idei, której czas nadszedł."
"An invasion of armies can be resisted,
but not an idea whose time has come."
Victor Hugo 
 "Powinieneś mieć ideę co masz zamiar robić, 
ale powinna to być mglista idea."
"You have to have an idea of what you are going to do,
but it should be a vague idea."
 Pablo Picasso
"Jedynymi ludźmi na świecie, którzy mogą zmieniać rzeczy, 
są ci, którzy potrafią sprzedać idee."
"The only people in the world who can change things
are those who can sell ideas."
Lois Wyse 

[QZM02::040];[QEP50::034]
No: 1765; w sieci:8.7.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter