Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1761

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Andrzej Bursa

Modlitwa dziękczynna z wymówką

Nie uczyniłeś mnie ślepym
Dzięki Ci za to Panie

Nie uczyniłeś mnie garbatym
Dzięki Ci za to Panie

Nie uczyniłeś mnie dziecięciem alkoholika
Dzięki Ci za to Panie

Nie uczyniłeś mnie jąkałą kuternogą karłem epileptykiem
hermafrodytą koniem mchem ani niczym z fauny i flory
Dzięki Ci za to Panie

Ale dlaczego uczyniłeś mnie Polakiem?

Thanksgiving with a complaint

You have not made me blind
My thanks to You for this Lord

You have not made me a hunchback
My thanks to You for this Lord

You have not made me the child of an alcoholic
My thanks to You for this Lord

You have not made me hydrocephalic
My thanks to You for this Lord

You have not made me a stutterer cripple dwarf
epileptic hermaphrodite horse moss nor any form of fauna and flora
My thanks to You for this Lord

But why have You made me a Pole?  

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::041];No:1761; w sieci:10.7.2007


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter