Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1759
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 ((ser. CLXXVI)

.

 Jean Cocteau

(1889 - 1963)


 "poezja to religia bez nadziei"
"Poetry is a religion without hope." 
 "Sztuka to mariaż świadomości z nieświadomością."
 "Art is a marriage of the conscious and the unconscious."
 "Po śmierci pisarza czytanie jego dzienników 
jest jak otrzymanie długiego listu"
 "After the writer's death,
reading his journal is like receiving a long letter."

 "Nie widziałeś nigdy śmierci? 
Popatrz w lustro codziennie a zobaczysz ją
 jak pszczoły pracujące w szklanym ulu."
 "You’ve never seen death? 
Look in the mirror every day
and you will see it like bees working in a glass hive."

[QZM02::038];[QPE52::078]
No: 1759; w sieci:5.7.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter