Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1757

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Jak to się wszystko zaczyna kiełbasić w rodzinie..

Kobieta może zostać matką swojej przyrodniej siostry lub brata, której mąż cudzołożył (cudzojajczył) z teściową per procura swojej żony. Będzie wtedy ojcem wnuka lub wnuczki teściowej,  jego teściowa natomiast będzie matką i babcią dziecięcia, matka rodzonej córki nie będzie babcią dziecka swojej córki lub syna, zostanie odcięta od genealogicznego drzewka. I o to właśnie chodzi w całym tym galimatiasie. I jeszcze kilka komplikacji rodzinnych można tu wymyślić. 
A to wszystko w wyniku współczesnych technik medycznych.
Otóż pewna kanadyjska matka (35) postanowiła zamrozić swoje jajko i podarować swojej siedmioletniej córce, by je wykorzystała, jak zechce mieć dziecko z przyszłym mężem. Córka, ze względu na syndrom Turnera prawdopodobnie będzie bezpłodna. Matka twierdzi, że dar ten jest wynikiem macierzyńskiej miłości, tak jak by podarowała swojej córce np. nerkę. Pewna klinika w Montrealu podjęła się pilotować zabieg. Powołany niezależny komitet etyczny akceptuje sprawę, choć szereg specjalistów etyki medycznej podnosi kwestię psychicznej identyczności ewentualnego potomka. 
Należy spodziewać się wielu innych komplikacji tego typu w najbliższej przyszłości - jaka będzie pozycja dzieci, kiedy matka będzie równocześnie i matką i ojcem? A co w przypadku dwu sióstr, z których jedna będzie matką, druga ojcem? Co w przypadku faktycznych dzieci małżeństw homoseksualnych? Jakże skomplikują się drzewa genealogiczne i prawo spadkowe.. 

A tymczasem kilkadziesiąt jaj czeka już w płynnym azocie, aż jedno, wybrane (bo chyba nie zostaną zapłodnione wszystkie) doczeka się słodkiej chwili zapłodnienia i rozpocznie się cały huragan podziałów komórkowych stanowiących istotę embriogenezy. 

 

[QZE02::037];[QEP52::099];[QEP41::046];ART27-44-207
No: 1757; w sieci:3.7.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter