Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1754
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXV)

.

 Cel  / Goal

 

"Jeżeli chcesz żyć szczęśliwie, zwiąż się z jakimś celem, 
nie z ludźmi czy przedmiotami."
"If you want to live a happy life,
tie it to a goal, not to people or objects."
Albert Einstein
"Przy braku jasno określonych celów stajemy się 
dziwnie lojalni w wykonywaniu codziennych głupstewek, 
aż wreszcie stajemy się ich niewolnikami."
"In the absence of clearly-defined goals, 
we become strangely loyal to performing daily trivia 
until ultimately we become enslaved by it."
Robert A. Heinlein
"Cel bez planu jest tylko życzeniem".
"A goal without a plan is just a wish."
Antoine de Saint-Exupery
"Nie znajdujemy prawdziwego zadowolenia w życiu 
bez przeszkód do pokonania i celów do osiągnięcia."
"We find no real satisfaction or happiness in life 
without obstacles to conquer and goals to achieve."
Maxwell Maltz

[QZM02::036];[QEP50::266]
No: 1754; w sieci:30.6.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter