Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1752
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.
 

Ochrona kozicy rogozwisnej.

Unia pozywa nas do sądu europejskiego o niedostateczne wyznaczenie liczby sanktuariów, a ja chciałbym zwrócić uwagę Rodaków, zanim zajmie się tym Unia, na skandaliczny bezwład władz w związku z zagrożeniem bytu kozicy rogozwisnej. 
Zwierzęciu znanemu, wielokrotnie opisywanemu, ilustrowanemu, choć nigdy nie widzianemu, grozi kompletna zagłada, nawet w mediach. O karpackich kozach pisano już w XVII wieku: "Dzikich kóz na nich [Karpatach] mnóstwo, nie nogami chodzących, ale na rogach się od gałęzi y skał zawieszających".
Szymon Kobyliński tak oto przedstawia to fascynujące zwierzę, a polskie prawodawstwo o tym milczy. Nawet Zieloni siedzą cicho..

Nu, Sejm, Zieloni, do roboty, do roboty..

Warto przypomnieć, że tereny górskie mają wiele tajemnic biologicznych czekających na dokładne zbadanie.

Wybrane z:
NOWE ATENY albo Akademia Wszelkiej Sciencyi Pełna
na rożne tytuły iak na Classes podzielona, 
Mądrym dla memoryału, Idiotom dla Nauki, Politykom dla Praktyki, 
Melancholikom dla rozrywki erygowana 
alias 
O Bogu, Bożków mnóstwie, Słów pięknych wyborze, Kwestyi cudnych wiele, o Sybillów zbiorze, O Zwierzu, Rybach, Ptakach, o Matematyce, O Cudach Świata, Ludzi, Rządach, Polityce, O Językach i Drzewach, o Żywiołach, Wierze, Hieroglifikach, Gadkach, Narodów manierze,
Co Kray który ma w sobie dziwnych Ciekawości, 
Cały Świat opisany z gruntu w słów krótkości. 
Co wszystko stało się wielką pracą Autora tu anigmatice wyrażonego, 
      Imię Wiosna zaczyna, Wielkiey Nocy blisko, 
      Głowę w Piwie y Miodzie zawraca Nazwisko. 
To iest 
przez Xsiędza Benedykta Chmielowskiego
Dziekana Rohatyńskiego, Firlejowskiego, Podkamienieckiego Pasterza. 
Lwów, 1745 [Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1966].

[QZE02::036];[QAB04::043]p367
No: 1752; w sieci:28.6.2007

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.56

  Site Meter