Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1751

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Wielka Brytania Blaira.

Niewątpliwie pełna energii, charyzmatyczna postać byłego premiera Anthony Blaira przejdzie do historii. Popatrzmy jak okres jego rządów wpisał się w losy mieszkańców królestwa. 
Oto podstawowe dane rzutujące na życie codzienne mieszkańców każdego kraju. Porównajmy jaką Anglię zastał, a jaką opuścił (1997 - 2007): 

  1997 2007 2007/1997
Ludność 58.314 60.78 1,05
Średnia dł. życia mężczyzn 74,5 76,2 1,023
Średnia dł. życia kobiet 79,6 81.3 1,021
Dochód na gł.  £ 13.900  £ 18,000 1,29
Inflacja 3,1 % 2,5 % 0,8
Średnia cena domu/mieszkania £ 68,504 £ 210,578 3.09
Bezrobocie 7,2 % 5,5 % 0,76
Liczba samochodów 26,974 mil. 30,9 mil 1,14
Liczba więźniów 69.000 80.000 1,16
Dorosłych palaczy ok. 28 % ok. 24,5 % 0.87
Wyniki egzaminów, poziom A 87,7 % 96, 6 %  
Domostwa z komputerem ok. 27 % ok. 63 % 2,33
Czas oczekiwania w lecznictwie  max. 18 mies.    
Liczba poległych w walcei
      łącznie przez 10 lat
- 35
153
 

Co jest uderzające w tym zestawieniu - wszystkie istotne wskaźniki decydujące o życiu codziennym poprawiły się. Wielka Brytania przez ostatnie 15 lat przeżywała ciągłą koniunkturę, która powinna napawać optymizmem, ale wzbudza niepokój, że to za długo tego dobrego.  Dochód na głowę wzrósł znacznie, ale bardzo wzrosła cena mieszkań. Pewnie także i ich standard - co jest trendem światowym w krajach zasobnycg. Wzrosła liczba samochodów bardziej niż liczba ludności, co związane jest ze wzrostem dochodów, ale też z ucieczką ludzi na prowincję, co też jest tendencja światową w krajach bogatych. 
Podniosła się średnia długość życia, i chyba po raz pierwszy nieco bardziej mężczyzn niż kobiet. Może wreszcie przeminie ta odwieczna niesprawiedliwość biologiczna.. Nastąpił wzrost liczby mieszkańców więzień - normalka światowa. Tam gdzie nie wzrasta, to tylko dla tego, że nie ma miejsc..
Zdumiewający jest spadek bezrobocia, i to przy olbrzymim napływie zagranicznej siły roboczej.. i na dodatek przy spadku inflacji. 
Trudno oceniać wyniki egzaminów, ale być może, że komputer w domu nie tylko ogłupia..

Jednym słowem, oby tak dalej. 

[QZE02::035];[QEP52::060]
No: 1752; w sieci:27.6.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter