Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1749

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Sukces.

...W ocenie J. Kaczyńskiego, dla Unii Europejskiej najlepszym rozwiązaniem byłby system pierwiastkowy i - jak dodał - było ono zaproponowane i konsultowane w wielu stolicach europejskich. Ale - jak tłumaczył premier - "okazało się, że to nie ma poparcia, mimo że wiele państw powinno być tym zainteresowanych".

... A moim skromnym zdaniem, prawdziwy sukces polegał na tym, że przypomnieliśmy europejskim partnerom o naszych chwalebnych tradycjach 'liberum veto'. Nie można też pominąć sukcesu edukacyjnego - olbrzymia liczba osób zainteresowała się, co to jest, k.., ten pierwiastek!!... *)

*) Nie mylić z pierwiastką. Linde: Pierwiastka - pierworódka. S. Haur (1693) w takim kontekście używał tego terminu "Choćby po porzucie, choćby po pierwiastce, trzeba koniecznie krowę doić, choćby dla przysuszenia wymion".

[QZE02::033];[QAB05::431]p315;Lp106-7
No: 1749; w sieci:25.6.2007

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter