Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1748
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 ((ser. CLXXIV)

.

 Życzliwość / Kindness

 

"Żaden akt życzliwości, niezależnie jak drobny, nie jest czymś zmarnowanym."
"No act of kindness, no matter how small, is ever wasted."
Ezop / Aesop
"Nie potrzeba świątyń, nie potrzeba skomplikowanej filozofii. Nasz własny mózg i serce jest naszą świątynią; filozofią jest życzliwość."
"There is no need for temples, no need for complicated philosophy.
Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness."
The Dalai Lama
"Nie możesz okazać życzliwości zbyt wcześnie, ponieważ nie wiesz jak wcześnie będzie za późno."
"You cannot do a kindness too soon,
for you never know how soon it will be too late."
Ralph Waldo Emerson
"Życzliwość, znaczy kochać ludzi bardziej, niż na to zasługują." "Kindness is loving people more than they deserve."
Joseph Joubert
"Niech nikt kto do ciebie przychodzi nie opuszcza cię nie będąc lepszym i szczęśliwszym."
"Let no one ever come to you without 
leaving better and happier."
Matka Teresa / Mother Teresa
"Najlepsza część życia dobrego człowieka - 
Jego drobne, bezimienne wyrazy 
życzliwości i miłości."
 "That best portion of a good man’s life--
His little, nameless, unremembered acts
Of kindness and of love."
William Wordsworth

[QZM02::034];[QEP51::052]
No: 17483; w sieci:24.6.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter