Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1743
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXIII)

.

 Honoré de Balzac

1799 - 1850

"Biurokracja to gigantyczny mechanizm obsługiwany przez pigmejów." 
"Bureaucracy is a giant mechanism operated by pygmies."
 
"Zgłębiajac dno rozkoszy łowimy więcej żwiru niż pereł.
"In diving to the bottom of pleasure we bring up more gravel than pearls."
 
"Powołania, jakim chcieliśmy służyć, a którym nie dochowaliśmy wiary, prześladować nas będą do końca dni naszych." 
"Vocations which we wanted to pursue, and didn't,
bleed, like colors, on the whole of our existence." 
  
"Małżeństwo bezustannie walczyć musi z potworem pżerającym wszystko - z rutyną."
"Marriage must constantly fight against a monster
which devours everything: routine."
 
"Większość mężów przypomina mi orangutany próbujące grać na skrzypcach"
"The majority of husbands remind me of
an orangutang trying to play the violin."

[QZM02::032};[QEP51::052]
No: 1743; w sieci:17.6.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter