Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1742

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Odtwarzanie zniszczonych dokumentów (anty-zniszczarki).

W miarę rozwoju technik komputerowych Instytuty Systemów Produkcyjnych we Frankfurcie i Technologii Projektowania w Berlinie podjęły się opracować program komputerowy dla usprawnienia i urealnienia zadania. Za 8,5 miliona dolarów wykonano program komputerowy, przy pomocy którego przez dwa lata udało się poskładać dwa procent zniszczonych dokumentów. 
Istota tego programu polega na skanowaniu każdego strzępu papieru z obu stron z uwzględnieniem 25 parametrów takich jak kolor, kształt ze szczególnym uwzględnieniem linii przedarcia, tekstura papieru, charakter pisma ręcznego i czcionki, i wiele innych. Potem wyniki skanowania opracowywane są przez szybkie komputery, które składają pasujące do siebie kawałki odtwarzając w ten sposób całość stron. Tą drogą zespół 16 komputerów będzie w stanie opracować te 600 milionów kawałków w przeciągu pięciu lat, a wiec w czasie historycznie realnym dla tego typu dokumentów. W mairę posługiwania się programem będzie go można doskonalić. 
Autorzy są przekonani, że po pewnych uzupełnieniach, także pasemka dokumentów wychodzące ze zniszczarek będzie można także skutecznie scalać. System zdał egzamin, teraz pozostaje kwestia finansowania całości przedsięwzięcia. Rzecz jest w toku. 
W ten sposób śmieci urzędowe nabrały nadzwyczajnej wartości. Jestem przekonany, że niejeden nisko stojący w urzędniczej hierarchii zarobi na handlu śmieciami krocie, a niezwykłe perspektywy zarysowują się przed sekretarkami wszelkich stopni. Niewątpliwie nastąpi nobilitacja tego zawodu. Aż strach pomyśleć jaki użytek zrobią z tego różni terroryści i szantażyści. 
W tym świetle wydawać by się mogło, że najpewniejszym sposobem na zniszczenie dokumentu jest ich spopielenie. Ale kto wie..
W 'Pamiętniku' Lema mówi się także, jak sekretarki spalają dokumenty, popiół dla pewności pakują w torby i odsyłają do archiwum. 
Przypuszczam, że Lem domyślał się, iż przyszły rozwój fizyki sub-subatomowej pozwoli na odtworzenie konfiguracji wiązań chemicznych między cząsteczkami papieru przed spaleniem i odtworzenie oryginału. Fizyka sub-subatomowa czyni olbrzymie postępy i sadząc po rejestrowaniu ciągle nowych cząstek elementarnych perspektywy rekonstytuowania konfiguracji przedzniszczeniowej nie wydają się być absurdalne
(niewątpliwie nadmiarowe spekulacje RA). Jednym słowem pisany dokument stanie się czymś niezniszczlnym na pohybel przestępcom i politykierom. 
Gdyby tak w Polsce odtworzyć kilkaset milionów strzępów, nie tylko z czasów stalinowskich, ale i tych późniejszych.. 

[QZE02::014];[QEP51::107];[QEP50::308];QAB07::553]p61,23
No: 1742; w sieci:15.6.2007

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.55

  Site Meter