Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1740

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Krzysztof Kamil Baczyński

1921 - 1944

Ars poetica

Wiersz jest we mnie zły, obcy, zły i nienawistny,
i pali moje noce gorejącym ogniem,
idzie przeze mnie tłumny, rozkrzyczany sobą,
jak pochód ulicami niosący pochodnie.
 
Wiersz jest zły, nienawistny, chce rozerwać formę
(jak to ciężko zakuwać wolnego w kajdany),
chociaż wyrwę go z głębi palącego wnętrze,
nigdy całkiem nie będę jego władczym panem.
 
Z krzykiem szarpie się, męczy, aż strzeli wołaniem,
potem stanie się obcy, przyjaciel niedoszły,

stanie w progu zamarzłym, płonący, stworzony,
i pójdzie w mróz wieczorów tam gdzie inne poszły.

Ars poetica

There is a poem in me, strange, sullen and spiteful,
which burns up all my nights with flames blazing and scorching,
and it through me teems shouting, self-intoxicated,
like a street rally, marching and carrying torches.

It’s a nasty rhyme, spiteful, would break all the forms,
(it’s not easy the free to enchain and encloister),
though I shall wrench it out of the deep burning centre,
I will never completely be its lord and master.
 
It struggles with wild cries till it shoots off its message,
and becomes then a stranger, a friend now no-friend,
and will stand at the freezing door, flaming, created,
then go in the black cold, where the other ones went.
   

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02033];No: 1740; w sieci:12.6.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter