Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1738
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXII)

.

 Darwin o poezji / Darwin on poetry 

 
"Gdybym miał żyć jeszcze raz, jako regułę przyjąłbym czytanie poezj1 i słuchanie muzyki przynajmniej raz w tygodniu. ... Być może części mojego mózgu, ogarnięte teraz atrofią, zachowałyby aktywność dzięki ich używaniu."
'..if I had to live my life again, I would have made a rule to read some poetry and listen to some music at least once every week .... Perhaps the parts of my brain now atrophied could thus have been kept active through use.'

w "Autobiografii"


 
... uważał, że utrata zamiłowania do poezji "była utratą szczęścia i być może okaleczyła intelekt, a jeszcze bardziej charakter moralny, przez osłabienie emocjonalnej części naszej natury."
....
that the loss of the taste for poetry was "a loss of happiness, and may possibly be injurious to the intellect, and more probably to the moral character, by enfeebling the emotional part of our nature."

...komentując rozważania Wordswotha o pisaniu
....reflecting Wordsworth's view on writing


[QZM02::31];[QNK04::052]
No: 1738; w sieci:10.6.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter