Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1734

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
 Tomasz Jastrun

Ziarna

Nie lubię długich wierszy

Krótki wiersz jest jak kamień
Można nim cisnąć
Podrzucić jak piłkę
Lub połknąć przed zaśnięciem

Długie wiersze są jak ulice
Gdzie na poboczach stoją samochody
A leniwy tłum ogląda wystawy

Krótki wiersz zmieści się w jednym oddechu
W jednej otwartej lub zaciśniętej dłoni
W jednym westchnieniu i jęku
Długie wiersze są dzisiaj niepraktyczne
Trudno skupić się przy nich

W nieustającym bełkocie zdarzeń

Krótki wiersz jest znakiem naszych czasów
Ziarnem które czeka na swą porę

Seeds

I do not like long poems

a short poem’s like a pebble
it can be flung or
be tossed like a ball
or swallowed before bedtime

while long poems are like streets
where rows of cars are parked by the kerbside
and a lazy crowd inspects the shop windows

one breath is plenty to take in a short poem
one open hand or clenched fist
one quiet sigh and one groan

longer poems are impracticable these days
one must concentrate on them

in the unceasing gabble of happenings

the short verse is the symbol of our period
the seed which waits its own appointed time
   

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::020];No: 1734; w sieci:4.6.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter