Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1733
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXXI)

.

 Postępuj / March on

 

"Pragnę osiągnąć wielki i szlachetny cel, ale moim zasadniczym obowiązkiem jest osiąganie małych celów,
 jakby one były wielkie i szlachetne".
"I long to accomplish a great and noble task, but it is my chief dutyto accomplish small tasks 
as if they were great and noble."

Helen Keller


"Krok po kroku. 
Nie widzę żadnej innej drogi osiągnięcia czegokolwiek".
"Step by step. 
I can't think of any other way of accomplishing
anything."

Michael Jordan


"Co masz do zrobienia, i sposób w jaki to masz zrobić, 
to rzeczy niezwykle proste. 
Czy jednak chcesz to zrobić, to zupełnie inna sprawa".
"What you have to do and the way you have to do 
it is incredibly simple.
Whether you are willing to do it is another matter."

Peter F. Drucker


"Postępuj. Nie ociągaj się. 
Zmierzanie do przodu to zmierzanie do perfekcji. 
Postępuj nie bacząc na ciernie, 
na ostre kamienie na drodze życia."
"March on. Do not tarry. 
To go forward is to move toward perfection.
March on, and fear not the thorns, 
or the sharp stones on life'spath."

Kahlil Gibran


[QZ02::029];[QEP50::206]
No: 1733; w sieci:2.6.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter