Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1732

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
 

O PROCESYJACH W BOŻE CIAŁO.

"Te procesyje bywały zawsze publiczne: w miastach po rynku, w wsiach po ulicy około kościoła; w miastach, w których są jakie kościoły, obowiązane jest duchowieństwo, tak
świeckie jako też zakonne, tudzież magistraty i cechy asystować procesyi pryncypalnego kościoła. Każdy zakon asystował tej procesyi idąc parami za swoim krzyżem od braciszka niesionym, oprócz jezuitów, którzy od asystencyi z krzyżem bullami rzymskimi i dekretami .... byli uwolnieni. 
Cechy wszystkie asystowały tej procesyi z chorągwiami i świecami. Warszawska konfraternia kupiecka z muszkietami, z których po wniściu duchowieństwa cum Sanctissimo do kościoła, przed tymże kościołem po trzykroć wydała ognia. Dzieliła się ta konfraternia na dwa bataliony: używający niemieckiego kroju formowali jeden batalion, noszący polską suknią formowali drugi. Kolor sukien w obu batalionach rozmaity. Komendanci batalionów jak najbogaciej ubrani dystyngwowali się niemieccy szarfami i szpontonami oficyjerskimi tudzież kapeluszami, białym piórem strusim obłożonymi, polscy buławami hetmańskimi i kołpakami sobolemi. Każdy batalion swój ogień wydawał raz po raz trzy razy, a za każdym ogniem chorąży czyniąc chorągwią salutacyją wyrabiał nią rożne sztuki, do której i ta należała, że czasem przez szybkie nią miotanie w rożne strony i w cyrkuł wykręcanie zawadził w łeb jakiego spektatora nieostrożnie nawinionego albo tłokiem napchniętego; w dokazywaniu chorągwią Niemcy celowali Polaków, ale za to Polacy zawsze w dawaniu ognia przepisowali Niemców, którym rzadko kiedy udało się razem wystrzelić, chociaż przybierali do siebie dla lepszego ładu unteroficyjerów od gwardyi koronnej.
.....
Wyglądający z kamienic oknami na procesyją, którymi najwięcej są damy, muszą zamykać okna, gdy się procesyją zbliża, a to dlatego, żeby te obiekta wabiące wzrok do siebie nie czyniły dystrakcyi nabożeństwu — i wielce nieprzyzwoita rzecz jest, żeby głowy tych lalek nad Sanctissimum górowały."

z: Jędrzej Kitowicz
Opis obyczajów za panowania Augusta III.
Ossolineum, Wrocław, 1970(1925), str. 54-7

Fot.: RA
[QZE02::025];[QAB04::980]p54-7
No: 1732; w sieci:1.6.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter