Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1730

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Pokojowość narodów świata.. 

  1 Norwegia
  2 Nowa Zelandia
  3 Dania
  4 Irlandia
  5 Japonia
....
12 Niemcy
....
49 Wielka Brytania
....
95 Jemen
96 USA
97 Iran
....
117 Nigeria
118 Rosja
119 Izrael
120 Sudan
121 Irak

Skrzyknęło się kilkunastu znanych osobistości, w tym Dalai Lama, arcybiskup Desmond Tutu, były prezydent Jimmy Carter, ekonomista Joseph Stiglitz (i in., w tym wielu noblistów), by ocenić jak można uszeregować państwa świata na skali ich pokojowości. Pomysł podał Australijczyk Steve Killelea. Brano pod uwagę 24 czynniki charakteryzujące podejście podejście 121 narodów do spraw wojny i pokoju.

Z zestawienia wyciągnąć można kilka wniosków, dobrych i złych. 
Najbardziej pokojowo nastawione są małe kraiki, ludnościowo bez znaczenia (poza ew. Japonią). Z satysfakcją widzę tu Nową Zelandię.
Najbardziej wojownicze są kraje o dużym zaludnieniu lub gęstości zaludnienia.
Z niepokojem zauważyć trzeba Rosję i USA blisko końca tabeli. Komentarz niepotrzebny. 
Nadzieją napawa fakt, że kraje które kojarzą się z samym pojęciem wojowniczości, jak Niemcy i Japonia, w przeciągu krótkiego czasu potrafiły sobie jakoś z tym poradzić.

 [QZE02::023];[QEP51::146]
No: 1730; w sieci:27.5.2007

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter