Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1729

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Na tym kończymy serię polskiej poezji żydowskiej zamieszczonej z okazji 
rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.

.
Władysław Szlengel

(1913-1943)

Tobół tułaczy

w małych miasteczkach zapomnianych
tam gdzie jest szary każdy świt
w świt taki szary i zapłakany
tobół tułaczy szykuje Żyd
a do tobołka wziąć by się chciało
całą codzienność swoja starą
wąskiej uliczki krętość i małość
i zapyloną sklepików szarość...
krowę przydrożną zabrać by trzeba
i pochyloną bóźniczkę z nad rzeki
płat deszczowego dobrego nieba
zabrać ze sobą na szlak daleki...
jarmarczny rozgwar taki znajomy
sobót dostojny spokój i ciszę
i dźwięk i barwę i ludzi i domy
by mieć ich przy sobie i widzieć i słyszeć...
a tam w oddali bezkresy sine
drogi wichry - na deszczu stanie
a tam spowite mgłami i dymem
jakieś szukanie - jakieś czekanie - -
tam jakieś miasta albo pustynie
i nagłość - dziwność - siła nieczysta -
tumult i chaos z którego wypłynie
jakaś nieznana i inna przystań
tak by się chciało z wszystkim uporać
stanąć nareszcie śmielej i pewniej
i tylko smutno i łzawo i rzewnie
strzępy dawności wyciągać z wora:
- - płat deszczowego nieba - -
- - głosów znajomych rozgwar - -
- - wierzby znajomej białość - -
- - uliczek krętość i małość - -
- - szarość zasnutą łzami
co nigdy nigdy już nie schną...
- - - - - i westchnąć

The wanderer’s pack

In near-forgotten little towns
where dawns their greyness spread abroad
as one dawn grey and tearful dawns
a Jew his pack straps for the road
into this pack he gladly would bind
the sameness of the whole daily grind
the little narrow alleyways twisting
meagre shops’ greyness faded and dusty…
the roadside cow would also put by
prayer-house nodding over the river
a slice of rainy generous sky
take with him o so far and forever…
market-place gabble’s voices well-known
dignified sabbath’s quiet and cheer
and noise and colour people and homes
to keep all by him see it and hear…

while there far distant sinister loom
wind-blasted roadways – rain unabating
and there wrapped in some smoke cloud and gloom
wait for him searching – wait for him waiting - -
shadows of cities – vast deserts – sun -
urgency – strangeness – some force unblessed –
tumult and chaos from which shall come
unknown and different new place to rest
can he these trials safely endure
stand braver surer at last on the track
then sad and wistful shedding a tear
scraps of the old days pull from the sack:

- - of rainy sky a smattering - -
- - familiar voices’ chatter - -
- - the willow white and misty - -
- - alley narrow and twisty - -

- - greyness woven with tears
tears never more to dry…
- - - - and will sigh

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::030];No: 1729; w sieci:25.5.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter