Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1728

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zbaranienie dziennie...

 
.
 

Sztuka w służbie promocji partyjnego programu kontroli przyrostu naturalnego.

Chiński rzeźbiarz Shu Yong wystawił w Pekinie dzieło przedstawiające dwie gigantyczne piersi damskie. Każda pierś mierzy dwa metry i nie mieści się w żadnej galerii, wystawiono je więc na wolne powietrze. Gdyby brontozaur był ssakiem, to byłaby właściwa ilustracja. 

Wygląda na to, że jest to przykład współpracy chińskiego świata artystycznego z władzami państwowymi.
Każda zdrowa na umyśle i seksie mężczyzna, kiedy popatrzy na rzeźbę i wczuje się w sytuację, na długo odżegna się od prokreacji przyczyniają się w ten sposób do realizacji programu Partii - ograniczenia przyrostu naturalnego. Chwała sztuce. 

[QZE02::005];[QEP50::226]
No: 1728; w sieci:24.5.2007

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter