Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1722
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXX)

.

 bądź sobą / be yourself

 

"Bądź zawsze pierwszorzędną wersją samego siebie,
nie zaś drugorzędną wersją kogoś innego."
"Always be a first-rate version of yourself,
instead of a second-rate version of somebody else."

Judy Garland


"Historia jest galerią obrazów, 
w której jest mało oryginałów, a wiele kopii."
"History is a gallery of pictures in which
there are few originals and many copies."

Alexis de Tocqueville


"Nie możemy osiągnąć słusznego wieku kogoś innego drogą."
 "We can't reach old age by another man's road."

Mark Twain 


"Jak to się dzieje, że urodzeni oryginałami, umieramy jako kopie?"
"Born originals, how comes it to pass that we all die copies?"

Edward Young


[QZM02::027];[QEP50::102]
No: 1722; w sieci:17.5.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


v.44

  Site Meter