ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1717
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXIX)

.

Wiedza / Wisdom

 
"Mądrzy uczą się wielu rzeczy od swoich wrogów."
"The wise learn many things from their enemies."

Aristophanes/Arystofanes


"Nauka to zorganizowana wiedza. 
Mądrość to zorganizowane życie."
"Science is organized knowledge. Wisdom is organized life."

Immanuel Kant


"Sztuka bycia mądrym to sztuka wiedzieć, 
czego nie należy dostrzegać."
"The art of being wise is the art of knowing what to overlook."

William James


"Mądrzy są głupcami 
jeśli nie potrafią się dostosować do głupców."
"Wise people are foolish if they cannot adapt to foolish people."

Michel de Montaigne


"Postęp mądrości oceniać można dokładnie określając zmniejszania się złych humorów."
 "The growth of wisdom may be gauged
exactly by the diminution of ill temper."

Friedrich Nietzsche


[QZM02::026];[QEP50::149]
No: 1717; w sieci:12.5.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter