Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1710

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Ofiara dla Ojczyzny.

Mehmed II Zwycięzca (1432 - 1481), sułtan Imperium Otomańskiego od 1444 r. ( z krótką przerwą), był człowiekiem światłym, niezwykle dzielnym, starającym się o swoich poddanych. Rozszerzył Imperium znacznie, nadał prawa, zakładał szkoły, sprowadzał humanistów włoskich (Bellini ozdabiał salony pałacu obscenicznymi scenami) i greckich uczonych. 
Tak jak każdemu mężczyźnie, zdarzało mu się popadać w miłostki, ale też zdarzyła mu się prawdziwa miłość, daleko głębsza, niż to było w zwyczaju haremowego życia. Obiektem tej miłości była prześliczna szesnasto-siedemnastoletnia Greczynka wzięta w jasyr po zdobyciu Konstantynopola (1453 r.). Tak się w niej zadurzył, że zaczął zaniedbywać sprawy państwowe. Zwrócili mu na to uwagę dworzanie, a było to sprawą ryzykowną, bo znany był ze swojej samowoli i nieograniczonej władzy, z której często korzystał. W tym przypadku jednak nie obraził się i zapewnił, że potrafi wziąć się w karby dla dobra Ojczyzny. 
Jak obiecał, tak zrobił. Posłał dostojników do jednej z sal pałacu i po chwili sam tam przyszedł z cudownie piękną dziewczyną. Był ta owa grecka piękność, Irena. Zapytał dostojników, czy widzieli kogoś piękniejszego od niej. Dostojnicy, jeden po drugim wyrażali swój nieograniczony zachwyt ku zadowolenia uszczęśliwionej dziewczyny i samego sułtana. 
Sułtan wtedy rzekł: "Nic na świecie nie może odwieźć mnie od obowiązków, jakie nakłada na mnie wielkość domu Osmanów". To rzekłszy wyciągnął sztylet i poderżnął gardło dziewczęciu. 
Sułtan był wielbicielem humanizmu, kochał pracę w ogrodzie, warzywa, kochał kwiaty, które sprowadzał z różnych krajów. Pisał poezje. Ale Ojczyzna była dlań ważniejsza..
Moim skromnym zdaniem sułtan jednym pociągnięciem noża rozwiązał w sposób optymalny wiele spraw osobistych i państwowych. Pozbył się przeszkody w prowadzeniu spraw państwa, zadowolił dworaków z którymi bywał na pieńku, uwolnił się od dziewczyny, która pewnie była już zbyt wymagająca i pewna siebie, a Irenę uratował przed spędzeniem reszty życia w haremie, z roku na rok w gorszej sytuacji pod pieczą eunuchów i haremowych megier. A wszystko zgodnie prawem swego państwa. 

il: Mehmed II, miniatura, Sinan Bey
[QZE02004];[QAB06::534]p436;[QEP50::217]

No: 1710; w sieci: 5.5.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter