Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1709

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Muzyka genów.

Mogą geny 'tłumaczyć' się na białka, mogą też tłumaczyć się na teksty i .. muzykę. W swojej powieści kazałem firmie biochemicznej syntetyzować peptydy tak, by w analizatorze sekwencji aminokwasów przekształcały się w polski tekst, który doprowadził pewnego badacza do szaleństwa. 
Rie Takahashi, studentka genetyki molekularnej kalifornijskiego uniwersytetu w Los Angeles opracowała program komputerowy przekształcający sekwencję aminokwasów w białkach, a więc sekwencję kodonów w genach odpowiedzialnych za produkcję tych białek w organizmie w sekwencję akordów fortepianowych łatwo dostępnych dla każdego komputera jako pliki w formacie MID. Tony wyższe przypisała aminokwasom hydrofilnym, hydrofoby otrzymały tonu niższe. Rozpiętość zmieściła się w półtorej oktawy. W przypadku powtarzających się sekwencji aminokwasowych, co w białkach jest rzeczą bardzo częstą, poszczególne akordy są dłuższe. Niektóre białka są strasznie 'nudne', mogą stanowić wielosetne powtórki jednego i tego samego aminokwasu, np glicyny. Wtedy melodia byłaby usypiająca. W przypadku białek życiowo ważnych ich biochemicznie aktywne sektory są niesamowicie zróżnicowane i melodie bardzo urozmaicone. Oczywiście poszczególne rodziny białek o zasadniczym szkielecie jednorakim a różniącym się tylko wtrętami czy repetycjami, melodie są po prostu mutacjami zasadniczego motywu. Warto porównać na przykład 'melodię' cytochromu-c karpia z cytochromem-c człowieka. Dla miłośników koni podaję też 'melodię' hemoglobiny konia. Warto słuchać poszczególnych białek wiele razy 'na głośno'. Ma to moc wprowadzania mózgu w trans. Może nasz mózg chwyta podświadomie istotę i głębię genetycznego kodu.. 
A gdyby tak zagrać genom człowieka... Ciekawe, ile tysiącleci by to trwało..
Warto zajrzeć na stronę wyjściową programu Takahashi. Jest tam wiele ciekawych modyfikacji. Można samemu wprowadzać sekwencję aminokwasów i je odsłuchać, można 'przesłuchać wiele' genów, są też nuty poszczególnych 'genowych melodyjek'.

polsko-nowozelandzkiej hippolożce MS dedykuję

[QZE02::006];[QEP50::250]
No: 1709; w sieci: 4.5.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter