Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1707
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXVIII)

.

 Christopher Morley

(1891 - 1957)

"Każdego dnia czytaj coś, czego nikt inny nie czyta,
Każdego dnia myśl o czymś, o czym nikt inny nie myśli, 
Każdego dnia rób coś, czego nikt inny nie byłby na tyle głupi, żeby to robić,
Jest rzeczą złą być ciagle częścią jednomyślności."
"Read, every day, something no one else is reading.
Think, every day, something no one else is thinking.
Do, every day, something no one else would be silly enough 
to do. 
It is bad for the mind to continually be part of unanimity."

"W kazdym ludzkim sercu jest tajemnicza żyłka 
odpowiadająca na wibrację piękna."
"In every man's heart there is a secret nerve
that answers to the vibrations of beauty."

"Jest rzeczą dobrą od czasu do czasu obrócić umysł do góry nogami,
jak klepsydrę, pozwolić klepkom układać się w drugą stronę." 
"It's a good thing to turn your mind upside down now and then,
like an hour-glass, to let the particles run the other way."

"Krytyk jest jak gong na przejeździe kolejowym,
brzmi głośno i nadaremnie, a pociąg sobie jedzie dalej."
"A critic is a gong at a railroad crossing
clanging loudly and vainly as the train goes by."

[QZM02::019];[QEP49::109]
No: 1707; w sieci: 30.4.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.44

  Site Meter