Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1700

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Władysław Broniewski

(1897 - 1962)


Ballady i romanse


“Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha…
To dzień biały, to miasteczko…”
Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha,

po gruzach biega naga, ruda Ryfka,
trzynastoletnie dziecko.
 
Przejeżdżali grubi Niemcy w gruby
m tanku,
(Uciekaj, uciekaj, Ryfka!)
„Mama pod gruzami, tata w Majdanku…"
Roześmiała się, zakręciła się, znikła.

I przejeżdżał znajomy, dobry łyk y Lubartowa:
„Masz, Ryfka, bułkę, żebyś była zdrowa…”
Wzięła, ugryzła, zaświeciła zębami:
„Ja zanosię tacie i mamie".

 
Przejeżdżał chłop, rzucił grosik,
przejeżdżała baba, też dała cosik,
przejeżdżało dużo, dużo luda,
każdy się dziwił że goła i ruda.


I przejeżdżał bolejący Pan Jezus,
SS-mani go wiedli na męki,
postawili ich oboje pod miedzą,
potem wzieli karabiny do ręki.
 
„Słuchaj Jezu, słuchaj Ryfka, sie Juden,
za koronę cierniową, za te włosy rude,
za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni,
obojeście umrzeć powinni”.
 
I ozwało się Alleluja w Galilei,
i obje anieleli po kolei,
potem salwa rozległa się głucha…
„Słuchaj, dzieweczko!...One nie słucha…”


Ballads and romances


"Listen my maiden! She does not listen…
It is broad daylight, the township’s walls…"
There is no town now, everyone’s missing,
through ruins runs only naked redhead Rifka,
thirteen years old

Came a fat tank with fat Germans in it.
(Run away, Rifka, get clear!)
‘Mum’s under the ruins, and dad’s in Majdanek’
She laughed, turned around, disappeared.

Comes one who knew her, good sot from near neighbourhood:
‘Here’s a roll for you , Rifka, it’ll do you good…’
She took it, with a flash of her teeth bit some:
‘I will take it to dad and to mum’.

There came by a peasant, a penny threw,
there came by a woman, who gave something too,
and now many people came by and stared,
wondering how naked she was and red-haired.

And there came by the suffering Lord Jesus,
by SS led to torture and pain,
they stood both of them up against a fence,
then they picked up their rifles and aimed.

‘Listen Jesu, listen Rifka, Juden geboren,
for the hair so red, for this crown of thorn,
because you’re so naked, and for this our guilt,
must both of you now be killed’.

And alleluias were in Galilee sung,
And then angels became they each one,
And then the dull bullets came hissing,
"Listen, my maiden! She does not listen…"  

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02021];No: 1700; w sieci: 20.4.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter