Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1696

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Lechoń

(1899 - 1956)

Poezja

Ogród, z którego jesień wszystkie zdarła wdzięki,
Drzew wierzchołki strzaskane, bielejące kości,
Marmurowy Apollo bez głowy i ręki
I podarte sztandary szumiące w ciemności.

Miłość, która jak wicher przez dusze przewiała,
Łzy piła, jak zwierz była co krew naszą chłeptał,
Wiarołomne przysięgi, któreś mi szeptała,
Zaklęcia, w którem wierzył i sam je podeptał.

A nad ową otchłanią, gdzie się razem stacza
Złe i dobro i w trupiej rozpada się pleśni,
Głos się wznosi co wszystko ws
krzesza i przebacza:
„Ach! musi umrzeć w życiu co ma powstać w pieśni”.

Poetry

The garden, by late autumn of all charm bereft,
the treetops split by lightning, the bleached whitening bones,
the marmoreal Apollo, no head or arm left,
and torn standards, in darkness emitting their moans,

The love, which through the soul blew in storm and in bluster,
and would then drink our tears, like a beast lapping blood,
perfidious pledges, which once to me you had whispered,
incantations, believed once, then trod into mud.

And above this abyss, into which jointly roll
good and evil, in mould and corruption to lie,
rose the voice, resurrecting and pardoning all:
"Ah! What would rise in song, first in life needs must die".  

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::018];No: 1696; w sieci: 15.4.2007


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter