Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1691

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Recenzja z myszką

 
 

 

 

 

Królicza poezja.

Nie jestem pewien, czy przedstawiam perełkę polskiej poezji, ale wiem na pewno, że jest to perełka bibliograficzna. Rzecz wydana w Krakau, drukowana w Warschau, pisana po polsku, jak Pan Tadeusz, tylko że wyłącznie o królikach.. 

Elementarz o królikach

Wydawnictwo Rolnicze, 
Krakau, Glatzstr. 48

Wydawca: inz. roln. dr Florian Łorzyński,

Krakau
Druk: ZKW-Warschau, 32str. [br]

 

z księgobioru
Romana Antoszewskiego
Titirangi, Nowa Zelandia
(dar KPJ)

(pisownia oryginału)

Wprowadzenie wyjaśnia istotę rzeczy:

Po szczegółowych radach o karmieniu, czyszczeniu, wyborze, jest też złota myśl, warta uogólnienia:

Dzisiaj bowiem nikt nie leci 
Na postaci pięknej wdzięk, 
Z tego cóż, że zachwyt wznieci? 
Dobre mięso, ot w tem sęk!

Nadchodzi jednak czas, że trzeba pożegnać się z hodowanym starannie zwierzakiem. I tu autor podaje pomocną dłoń:

Tu Wam powiem jeszcze, 
Jak się zwierzę bije:
Połóż je na ławie, 
Silnie uderz w szyję, 
Ogłuszysz zwierzątko 
I, co idzie zatem, 
Nawet nie poczuje 
Rozstania ze światem. 
By smugi czerwone 
Futra nie zbroczyły, 
Z jednej strony szyji 
Przekłujesz mu żyły.
 
A teraz już tylko same rozkosze przy rodzinnym stole:

A morał z tego oczywisty:

Po książeczki przeczytaniu
Utwierdzisz się w przekonaniu,
Że hodowla króli —
Tak skromne zajęcie —
Będzie się cieszyło
Coraz większem wzięciem.

Bowiem bardzo dobrze wspiera 
Gospodarczą niezależność, 
Cieszy, karmi i odziewa, 
Finansową daje pewność!

BKPJG dedykuję.

[QZE01::072];[QAB08::186]
No: 1691; w sieci: 8.4.2007

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter