Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1685
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CLXVI)

.

 O porozumiewaniu się

 On communication


"Ostatecznie to czym jesteśmy jest bardziej wymowne niż to, co mówimy lub robimy."
"In the last analysis, what we are
communicates far more eloquently than anything we say or do."

Stephen Covey


"Rzeczy najważniejsze najtrudniej jest wypowiedzieć, ponieważ słowa je pomniejszają."
"The most important things are the hardest to say,
because words diminish them."

Stephen King


"Życzyłbym sobie, aby ludzie którzy mają trudność w porozumiewaniu się, po prostu byli cicho".
"I wish people who have trouble communicating 
would just shut up!"

Tom Lehrer


"Dobre porozumiewanie się jest tak samo stymulujące jak dobra kawa, i tak samo trudno spać po nim."
"Good communication is as stimulating as black coffee,
and just as hard to sleep after."

Anne Morrow Lindbergh


"Największym problemem w porozumiewaniu się jest złudzenie, 
żeśmy je osiągnęli."
"The greatest problem of communication
is the illusion that it has been accomplished."

George Bernard Shaw


[QZM02::013];[QEP47::008]
No: 1685; w sieci: 31.3.2007

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


v.44

  Site Meter