Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1684

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Kasprowicz

(1860 - 1926)

Głupi tylko ma pewność

Głupi tylko ma pewność, 
Głupi tylko ma pewność,że wszystko, co robi,
 
Jest dobre, a zaś jeszcze głupszy ufa święcie,
Że dzieło jego przetrwa jak ten blask w zamęcie
Wieczystej fali morskiej. Mędrca – mówią – zdobi

Wątpienie, kres mądrości wszelkiej i poczęcie:
Któż zliczy, ile jeszcze ten strumień wyżłobi
Głębokich jam w tych brzegach? Nim rok przysposobi
Dłoń wiosny dla pękówek na zwiędłym dziś pręcie

Przydrożnej tej wierzbiny, któż odgadnie, ile
Wytryśnie z niego listków?... A jednak mieć chwilę
Pewności, że jutrzejsze nie obali rano


Czy w tobie, czy za tobą – tego, coś zbudował
Dziś wieczór! Za tę rozkosz, sięgającą pował
Niebieskich, niechby ciebie najgłupszym nazwano!


Only the fool is certain

Only the fool is certain
only the fool is certain that all that he may
make is good; one, more foolish, believes without doubting
that his work shall last on like this flash in the mounting
eternal ocean wave. The wise man – they say –

knows wisdom’s limits, crowned with doubt: for, past counting
are deep hollows the stream shall carve out on its way
in the banks; the year shan’t yet let the spring lay
its hand upon the nodules awaiting their sprouting

on twigs of wayside willows; who can the leaves reckon
which from such twig may sprout?...Yet, to have such a second
of sureness, that the morrow shall never demolish

in you, perhaps behind you, that which you have built
this evening! For this rapture which reaches the vault
of Heaven, by all means let all call you most foolish!
 


tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::017];No: 1684; w sieci: 30.3.2007


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter