Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1682

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Funt.

Funt, kwadrans, karat, klaftra, i wiele wiele innych jednostek miar i wag to już tylko wspominki, które w życiu codziennym nie odgrywają większej roli. Niemniej jeszcze w latach siedemdziesiątych można było kupić pół funta soli, a nieco dawniej także klaftrę torfu..
Przed wprowadzeniem ujednoliconego systemu dziesiętnego (Francja 1795) i wiele dziesięcioleci potem sprawy przeliczeń zajmowały wiele godzin wykwalifikowanej pracy.
W roku 1829, 'Piast, czyli Pamiętnik Technologiczny' takie oto tablice zamieścił dla ułatwienia życia aptekarzom i kupcom:


Dla wprawy proszę przeliczyć np. 12 sktupułow berlińskich na drachmy aptekarskie.. 
Ale to jeszcze nic. Dla ułatwienia podaję wyciąg z popularnej polskiej encyklopedii XIX wieku (Encyklopedyja Powszechna Orgelbranda, tom IX, Wrszawa 1862):

I to wszystko, wszystkie operacje handlowe, też międzynarodowe, prowadzono bez komputerów. W najlepszym razie używano liczydła (zresztą używanego przez wielu księgowych do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. T.zw. 'kręciołki' były niedostępne, drogie i .. hałśliwe. Warto o tym pamiętać narzekając na trudności w posługiwaniu się komputerami..
Ten galimatias w zakresie miar i wag jest przyczyną niemożliwości zrozumienia i odtworzenia dawnych recept aptekarskich i alchemicznych. 

[QZE01::076];[QAB08::187]p185-6;[QAB04::156]p436
No: 1682; w sieci: 27.3.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter