Seria poetycka;  ISSN 1176-7545; rok VII; No 1679

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Jan Brzechwa

(1898 - 1966)

Faust

Od pół roku już stąpam zwinnie po krawędzi.
Jaki wybór w tym stanie dyktuje rzetelność?
Tu starość schorowana, co cherla i zrzędzi,
Tam ulga wiekuista, raj i nieśmiertelność.

Tak, prawda. Ale tutaj są jeszcze wspomnienia,
Które w ludzkim umyśle żłobią swe odbicia.
Co utkwiło w pamięci, to się już nie zmienia,
Lecz trwa, by stać się nowym powtórzeniem życia.

Jam życie moje wypił do dna jednym haustem,
Toteż na stare lata dusza mi osłabła;
Zaprzedałbym ją diabłu, byłbym drugim Faustem,
Lecz czy w naszym ustroju można znaleźć diabła?

Faust

Half a year now I nimbly have stepped on the brink.
What does honesty counsel as best choice here, please?
Here, an ailing senescence that nags, coughs and sinks,
There - life eternal waiting, Paradise, and ease.

Yes, all true. Although here yet those memories remain,
Which inside human brain etch their image complete.
What is fixed in the memory will not change again,
But stays, thus to become life’s another repeat.

I have emptied my life with one draught, two at most,
Also, in my old age my soul’s not very sound;
If the Devil would buy it, I’d sell it, like Faust,
But, in this our regime, can a devil be found?  

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@ozemail.com.au

[QZM02::015;No: 1679; w sieci: 24.3.2007 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter