Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1675

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Nagi, garbaty pies meksykański. 

Spośród setek ras i odmian psów, rzadki i ceniony jest nagi pies meksykański intcuinthi. W czasach przedkolumbijskich był hodowany jako dostawca mięsa. Tym różni się od innych ras, że nie ma futerka. Czasem tylko nieco włosków na głowie, ogonie i końcach palców. Hiszpańscy zdobywcy spotkali tę odmianę na Karaibach i w Meksyku, ale potem psy te stały się bardzo rzadkie, zostały wyparte przez inne zwierzęta domowe przywiezione z Europy. Obecnie bardzo rzadko spotykany jest na meksykańskiej prowincji, a w Europie nie ma go nawet w ogrodach zoologicznych. 
Wyginęła natomiast dziwna odmiana nagiego psa - pies garbaty holoytzcuinthi


intcuinthi                                               holoytzcuinthi

Rasy i odmiany zwierząt domowych ceni się za wartości usługowe, konsumpcyjne i estetyczne. O pięknie zwierząt trudno dyskutować, ale wedle naszych gustów trudno doszukać się u holoytzcuinthi jakiejś specjalnej atrakcyjności. 
Zrozumieć te dziwne upodobania pomaga fakt, iż Indianie ówczesnego Meksyku i innych regionów latynoamerykańskich uważali, że zniekształcenia takie jak karłowatość, wole czy garb, to wynik interwencji bogów i zasługują na szacunek, a nawet były przedmiotem szczególnej czci. Stąd znaczna liczba figurynek karłów i garbusów, jakie archeolodzy znajdują na tych terenach. Najczęściej są to gliniane postaci, często o wysokiej wartości artystycznej świadczącej o umiejętnościach technicznych ich twórców, jak ta oto postać garbatego karzełka z kijem wędrownym z zachodniego Meksyku, i innego, z Ameryki Środkowej z 'guzikami' pejotlu w dłoniach. 

  

[QZE01::070];[QAB06::714]p118;[QAB6::100]p22;RCP05079-07-122
No: 1675; w sieci: 18.3.2007

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter