ISSN 1176-7545; rok VIII; No 1674

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 
.
 

Biskup S. Adamski o śląskiej sprawie narodowościowej.

Sprawa Polaków zamieszkujących w czasie wojny, a także przed wojną, na byłych terenach niemieckich Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur, mimo że upłynęło od tego czasu pół wieku z okładem, to rzecz ciągle żywa, nie rozumiana właściwie przez większość Polaków, którzy w czasie wojny mieszkali na terytorium przedwojennej Polski. 
W sposób bardzo niemądry stanęła ona nawet podczas niedawnej kampanii wyborczej, okazując jasno, jak głębokie jest niezrozumienie tamtych czasów, tragedii ludzi wciągniętych w gmatwaninę spraw narodowościowych.  
Dlatego z satysfakcją powitałem inicjatywę p. Jacka Drobnika, by umieścić w sieci rzadkość bibliograficzną, broszurkę autorstwa  biskupa katowickiego z pierwszych lat powojennych, ks Stanisława Adamskiego wydaną w Katowicach w 1946 roku. Przypomnijmy, były to lata szalejącego szabrownictwa i, aż nie do wiary, zniemczania Polaków na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach. To bandy szabrownicze i bezsensowna polityka ówczesnych władz zniemczyła więcej Polaków, niż potrafiły to zrobić wieloletnie zabory, wściekła działalność Hakaty i panowanie na tych terenach hitlerowców.   Autorytatywnie wyjaśnia biskup Adamski na czym polegała polityka narodowościowa kościoła na tych terenach, jakie były przesłanki i spodziewane skutki polityczne. Warto przypomnieć ją Polakom teraz, kiedy od czasu do czasu wykorzystuje się niezrozumienie tych spraw przez głupców dla głupich celów politycznych.    (p. np. tutu)

Stanisław Adamski
biskup katowicki

POGLĄD NA ROZWÓJ SPRAWY 
NARODOWOŚCIOWEJ
 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ

Katowice 1946

Nakładem Księgarni św. Jacka w Katowicach

Księgarnia i Drukarnia Katolicka, 
Katow
ice, ul. Warszawska 58
(str. 29)
 

oryginał ze zbiorów
Jacka Drobnika (
Mysłowice)

 


Nota biograficzna.

Stanisław ADAMSKI — 1875–1967

Działacz społeczny i polityczny, ksiądz, a od 1930 aż do śmierci biskup diecezji katowickiej. W czasie okupacji niemieckiej został internowany, a następnie 28 II 1941 wygnany z diecezji, do której powrócił w 1945 roku, by zająć się odbudową życia religijnego.

W 1952 r. na tle sporu o katechizację w szkole, władze stalinowskie wygnały go ponownie wraz z innymi biskupami z diecezji. Na miejsce usuniętych księży wybrano (pod przymusem) duchownych posłusznych władzom komunistycznym. Na owym wygnaniu z własnej diecezji zajął się Adamski organizowaniem administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Po 1956 r. ze względu na stan zdrowia i wiek (81 lat) ograniczył działalność kościelną i społeczną.

W Katowicach upamiętniono go nadając jego imię ulicy (początek lat 90. XX w.). Wcześniej ulica nosiła imię Marszałka Koniewa.

O zaangażowaniu Adamskiego w sprawy narodowościowe na Śląsku w czasie okupacji niemieckiej świadczy niniejsza broszura. Broni w niej Ślązaków, których powojenne władze polskie chciały uznać za zdrajców na podstawie podpisanej przez nich Volkslisty.

Zauważmy, że abp Adamski celowo pisze "niemcy" małą literą.

[oprac. Jacek Drobnik]
(źródła: www.archidiecezja.katowice.pl , www.pwn.pl , pl.wikipedia.org)


Całość została umieszczona w nowozelandzkiej bibliotece internetowej pod adresem:

http://www.antoranz.net/BIBLIOTEKA/ADAMSKI/ADAMSKI.HTM

[QZE01::060];antoranz/BIBL/ADAMSKI
No: 1674; w sieci: 17.3.2007

 

 


wersję elektroniczną opracował
Jacek Drobnik
(Mysłowice)
wersję sieciową opracował

Roman Antoszewski
(Nowa Zelandia)
luty 2007

Strona domowa (RA)

adres: IHU

  Site Meter