Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VIII; nr 1665
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

 

.
 

ZMIANY W PREZENTACJI WITRYNY.

Kilka lat temu, kiedy powstała myśl założenia tej witryny, traktowałem to jako coś w rodzaju intelektualnej zabawy - próbę prezentacji naukowych faktów z pogranicza różnych dziedzin, szczególnie z zakresu biologii i marginesu innych nauk, kultury, obyczajowości, księgoznawstwa, itp. Było to coś w rodzaju zadawania 'zdziwień' na kolejne dni - stąd wyprzedzenia w datach. Jak długo potrafimy się dziwić, tak długo żyjemy...
W wyniku różnych uwag nadsyłanych przez Czytelników oraz przeświadczenia, że w pewnych sytuacjach nie mogę pominąć milczeniem spraw dotyczących mnie jako Polaka, emigranta no i obywatela świata, tematyka notek daleko wykraczała poza biologię, nie zawsze też była po prostu przedstawianiem 'zdziwień'. Czasem były to po prostu bardziej obrzydzenia czy zbaranienia, niż zdziwienia. 
Mam zamiar utrzymać taki charakter strony, a notki podawać wedle bieżącej daty ich umieszczenia w sieci. 

Tytuł witryny i numer ISSN pozostaje bez zmian, choć w poszczególnych notkach wymagane będą pewne modyfikacje. Czasem musi zniknąć określenie 'Curiosities', trzeba dodać inny podtytuł, czasem pozostawić klasyfikację otwartą. 

Otrzymują często propozycje podjęcia tematów, czasem także zamieszczam materiały od Czytelników, jeśli w treści i w formie pasują do charakteru witryny. W dalszym ciągu zapraszam do tego rodzaju współpracy. 

Roman Antoszewski
Titirangi, Nowa Zelandia

PS. Jest pewna zdumiewająca regularność w liczebności odwiedzin tej strony. 
W skali rocznej najwyższa odwiedzalność przypada na marzec (ponad 60.000, najniższa na miesiące wakacyjne (połowa tego). Wakacje wydają się jasne, ale czemu marzec? 
W skali tygodnia odwiedzalność jest najniższa w soboty i niedziele, co jest wytłumaczalne, ale czemu w środy i w czwartki jest na stronie o 50 procent więcej osób, niż w inne dni tygodnia? Regule tej podlegają czytelnicy niezależnie od kraju zamieszkania i tak dzieje się od kilku lat! Polacy, którzy bywają trudni w koordynacji działania, tu działają jak jeden klkik w skali światowej!
Kto wytłumaczy rzecz?
  

No: 1665; w sieci: 9.3.2007

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.56

  Site Meter